Aralık 15, 2020

Bankalar nezdinde yapılan altın satış işlemleri kambiyo işlemi olarak kabul edildi, kambiyo işlemlerinden alınan BSMV oranı ile finansman bonoları ile kira sertifikalarından doğan gelirlere uygulanan stopaj oranı artırıldı.

24 Mayıs 2020 tarihli ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı kararı ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun Nispet başlıklı 33’üncü maddesi değiştirilmiş olup kambiyo muamelelerine uygulanan banka ve sigorta muameleleri vergisinin (“BSMV”), 24 Mayıs 2020 tarihinden itibaren kambiyo satış tutarı üzerinden %1 (yüzde bir) olarak hesaplanmasına karar verilmiştir.
Aralık 15, 2020

Yürürlüğe giren 7247 sayılı Kanun ile Finansal Kuruluşlar, Elektronik Haberleşme Cihazları üzerinden sözleşme düzenleyebilecek.

7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”), 31167 sayılı Resmi Gazete’de 26 Haziran 2020 tarihinde yayınlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu Kanun ile, finansal kuruluşlar, müşterileri ile imzaladıkları sözleşmeleri; mesafeli olup olmadığına bakılmaksızın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“BDDK”), Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) veya Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (“TCMB”) gibi üst kuruluşların yazılı şekil yerine belirleyeceği bilişim veya elektronik haberleşme cihazları üzerinden gerçekleştirilebilecektir.
Aralık 15, 2020

BDDK, bankaların müşterilerinin azami kredi kartı limitini yükseltti, asgari kart ödemesine ilişkin kolaylıklar getirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) 9 Temmuz 2020 tarihli ve 9093 sayılı kararı (“Karar”) ile; 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu (Madde 9) ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) (Madde 22/1 and 22/3) çerçevesinde kredi kartlarının azami limiti ve kredi kartlarının asgari ödemelerine ilişkin kredi kartı müşterilerinin lehine bir düzenleme getirmiştir. Bu karar ile BDDK, Kovid-19 salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı amaçlamaktadır.
Aralık 15, 2020

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde döviz kredilerinde kredi bakiyesi hesaplamasına ilişkin yeni bir kural getirildi.

Aralık 15, 2020

BDDK, bankaların aktif rasyo hesaplama zorunluluğunu sona erdirdi.

Aralık 12, 2020

BDDK, tüketici kredilerinin vade sınırını 60 aydan 36 aya indirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), 4 Eylül 2020 tarihinde 9131 sayılı kararı alarak tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının 60 aydan 36 aya indirilmesine karar vermiştir.