SADIK & SADIK, yurt içi ve yurtdışında yerleşik bankalara, finans kurumlarına ve bireysel müvekkil portföyüne aşağıda yer alan sektöre özel konularda hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır:

 • Kredi ve Teminat Sözleşmeleri
 • Teminatlı Kredi İşlemleri
 • Varlık Finansmanı
 • Ticari Finansman
 • Tüketici finansmanı
 • Yapılandırılmış Finansman
 • Şube ve Acenta Kuruluşları
 • Akreditif
 • Yasal Mevzuata Uyum

SADIK & SADIK, Türkiye’deki yatırım hizmet ve faaliyetleri ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak yerli ve yabancı bankalara, aracı kurumlara, varlık yönetimi şirketlerine, sigorta şirketlerine ve yatırımcılara aşağıdaki konularda hukuki tavsiye vermektedir.

 • Borçlanma Araçları ve Paya Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
 • Türevler ve Yapılandırılmış Ürünler
 • Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri
 • Döviz İşlemleri
 • Yasal Mevzuata Uyum
 • ISDA, GMSLA ve GMRA Çerçeve Sözleşmeleri
 • Saklama ve Takas İşlemleri
 • Repo ve Ters Repo İşlemleri
 • Kitle Fonlaması
 • Blokzinciri, Kriptopara ve ICO

SADIK & SADIK, halka açık ve halka kapalı şirketlere ve her türlü yerli ve yabancı şirket, yatırımcı ve girişimciye, günlük operasyonları, ticari faaliyet ve yatırımlarına ilişkin olarak hukuki destek sağlamaktadır. Büromuz aşağıda yer alan konularda hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 • Şirket, şube ve irtibat bürosu kuruluşu, kapatılması ve tür değiştirmesi,
 • Genel ve özel vekaletnamelerin ve temsil sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve müzakere edilmesi,
 • Yönetim kurulu kararlarının hazırlanması, genel kurul toplantılarının düzenlenmesi, ana sözleşme ve pay sahipleri sözleşmelerinin hazırlanması, yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu, ilişkili taraf işlemleri gibi kurumsal yönetim konuları,
 • Hisse devir sözleşmelerinin, ön alım hakkı, rüçhan hakkı, oy sözleşmelerinin hazırlanması, incelelenmesi ve müzakere edilmesi,
 • Ortak girişim ve konsorsiyum sözleşmelerinin hazırlanması, incelelenmesi ve müzakere edilmesi,
 • Her türlü üretim, lisans, kiralama, faktoring, imtiyaz, acenta ve distribütörlük sözleşmelerinin hazırlanması, incelelenmesi ve müzakere edilmesi,
 • Şirket garantileri, kredi sözleşmeleri, niyet mektupları, gizlilik sözleşmeleri, münhasırlık sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi.