May 24, 2020

BDDK, 100 gram ve üzeri altın alımlarının takasının valörlü olarak gerçekleştirilmesi zorunluluğunu getirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“Kurul”), 21 Mayıs 2020 tarihli ve 9033 sayılı kararı ile, 22 Mayıs 2020 tarihinden itibaren, gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gram ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgili alıcı hesabına aktarılması ve/veya kullanıma açılmasının 1 (bir) iş günü valörlü olarak gerçekleştirileceğini kamuya duyurmuş bulunmaktadır. Bu kararın gerekçesi olarak finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunmak gösterilmiştir.
May 24, 2020

BRSA obliges the settlement of gold purchases equal to or more than 100 gram to be on the value date

On 21 May 2020, Banking Regulation and Supervision Agency (“BRSA”), with its decision numbered 9033, publicly announced that the daily gold purchases of real persons and legal entities, as of 22 May 2020, equal to or more than 100 gram, will be posted to the purchaser’s account and/or be available for immediate use on the value date which is 1 (one) business day after the trade date. The legal ground of BRSA for this decision is to enhance the sustainability of the financial markets and support the effective credit system.
May 23, 2020

BRSA grants certain exemptions to Euroclear Bank and Clearstream Banking and Northern Cyprus Branches for the restrictions over TRY transactions

May 17, 2020

Turkish Regulator eases covered bond issuance for mortgage finance institutions

May 8, 2020

BDDK’dan Bankaların Aktif Rasyo Hesaplamasına İlişkin İlave Açıklamalar

BDDK, 18 Nisan 2020 tarihinde 9000 sayılı bir karar alarak, Kovid-19 salgının ekonomiye ve piyasaya olan etkilerinin azaltılması ve bankaların ülkenin kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmasını sağlamak amacı ile, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 43/2 ve 93’üncü maddelerine dayanarak, 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde bankaların haftalık olarak aktif rasyolarını hesaplayacakları formülü tanımlamış ve aktif rasyonun, mevduat bankaları için aylık ortalamasının %100’ün, katılım bankaları için ise %80’nin altına düşmemesi yönünde karar almıştır.
May 7, 2020

A New Regulation by BRSA on Manipulation and Misleading Transactions in Financial Markets

The manipulative trades and misleading transactions of banks in financial markets in Turkey have been defined under Article 76/A of the Banking Law No. 5411 (“Law”), which is recently included to the Law, as part of the amendments made in the Law through Law No. 7222, amending the Banking Law and Other Codes, published in the Official Gazette dated 25 February 2020 and No. 31050 (“Law No. 7222”).
May 6, 2020

New Restriction by BRSA on Turkish Banks’ TRY Transactions with Foreign Financial Institutions

In response to the slowdown of economic growth in Turkey due to Covid-19 Outbreak, Banking Regulation and Supervision Agency of Turkey (“BRSA”) introduced new restrictions on Turkish banks’ TRY transactions with foreign financial institutions (“FFI”) so that BRSA aims to enable the use of TRY resources efficiently in Turkey. This way, financing needs of public and private real sector in Turkey will be covered more efficiently which will also have a positive impact on the recent employment and production challenges of the same sector.
April 30, 2020

BDDK’dan Bankalara Yeni Kredi Düzenlemeleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) 16 Nisan 2020 tarihinde 8999 sayılı bir karar alarak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 93’üncü maddelerine dayanarak, bankaların, Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Yönetimi’nden, yabancı para cinsinden olan alacaklarına ilişkin olarak, 23 Ekim 2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında tanımlanan Standart Yaklaşım metodu ile krediye esas tutar hesaplamasında risk ağırlığının %0 olarak uygulanabilmesine karar vermiştir.
April 23, 2020

CMB published the Draft Communiqué on Debt Instrument Holders Board

In accordance with Article 31/A of Capital Markets Law No. 6362, Capital Markets Board of Turkey (“CMB”) published the Draft Communiqué on Debt Instrument Holders Board No. III-31/A.1 dated 22 April 2020 (“Draft Communiqué”). CMB expects all the related authorities, entities and parties to share their comments and suggestions regarding the Draft Communiqué with CMB until 15 May 2020.
April 21, 2020

7244 sayılı Kanun ile Covid-19 salgınının ekonomik ve sosyal hayata olan negatif etkilerinin azaltılması amacı ile alınan tedbirler genişletildi

17 Nisan 2020 tarihinde, 31102 sayılı Resmi Gazete’de, Covid-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair 7244 sayılı Kanun (“Kanun”) yayınlanmıştır.