November 25, 2020

BDDK, bankaların aktif rasyo hesaplama zorunluluğunu sona erdirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), 24 Kasım 2020 tarihinde 9271 sayılı bir karar alarak, Kovid-19 salgının ekonomiye ve piyasaya olan negatif etkilerinin azaltılması ve bankaların kredi kullandırmasının teşvik edilmesi ve kaynaklarını daha verimli kullanmasını sağlamak amacı ile, 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren yürürlükte olan Türkiye’deki bankaların haftalık olarak aktif rasyolarını hesaplamalarını zorunlu tutan uygulamasına son vermiştir.
November 25, 2020

BRSA abolished the obligation of banks to calculate their active ratio.

On 24 November 2020, with its decision numbered 9271, Banking Regulation and Supervision Agency (“BRSA”), has removed the obligation of Turkish banks to calculate their active ratio on a weekly basis
November 6, 2020

Draft Communiqué on Squeeze-Out and Sell-Out Rights decreases the shareholding threshold for the exercise of such rights in public companies

on 28 October 2020, Capital Markets Board of Turkey (the “CMB”) has announced the draft Communiqué on Squeeze-Out and Sell-Out Rights numbered II-27.3 (the “Draft Communiqué”) and presented the Draft Communiqué to public consultation.
September 9, 2020

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde döviz kredilerinde kredi bakiyesi hesaplamasına ilişkin yeni bir kural getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (“TCMB”) 2 Mayıs 2018 tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesi’ne (“Genelge”) “Kredi Bakiyesinin Hesaplanması” başlıklı 16/A sayılı yeni bir madde eklemiştir.
September 9, 2020

A new rule regarding loan balance calculation of FX loans is adopted to Capital Movements Circular

Central Bank of the Republic of Turkey (“CBRT”) adopted a new provision numbered 16/A titled
September 6, 2020

BDDK, tüketici kredilerinin vade sınırını 60 aydan 36 aya indirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), 4 Eylül 2020 tarihinde 9131 sayılı kararı alarak tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının 60 aydan 36 aya indirilmesine karar vermiştir.
July 13, 2020

BDDK, bankaların müşterilerinin azami kredi kartı limitini yükseltti, asgari kart ödemesine ilişkin kolaylıklar getirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) 9 Temmuz 2020 tarihli ve 9093 sayılı kararı (“Karar”) ile; 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu (Madde 9) ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) (Madde 22/1 and 22/3) çerçevesinde kredi kartlarının azami limiti ve kredi kartlarının asgari ödemelerine ilişkin kredi kartı müşterilerinin lehine bir düzenleme getirmiştir. Bu karar ile BDDK, Kovid-19 salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı amaçlamaktadır.
July 13, 2020

BRSA increased the maximum credit card limit and eased the minimum card payments of banks’ customers.

Banking Regulation and Supervision Agency (“BRSA”) brought significant benefits to credit card customers with respect to credit card maximum limits and minimum credit card payments in accordance with Law on Bank Cards and Credit Cards No. 5464 (Article 9) and Regulation on Bank Cards and Credit Cards (“Regulation”) (Article 22/1 and 22/3) with its decision dated 9 July 2020 and numbered 9093 (“Decision”). BRSA aims to reduce the negative impact of Covid-19 pandemic on economy with this Decision.
July 10, 2020

Turkish Regulator published New Communiqué on Significant Transactions and Right to Exit

Capital Markets Board of Turkey (“CMB”) published the Communiqué on Significant Transactions and Right to Exit (II-23.3) in the Official Gazette dated 27 June 2020 and No. 31168 (“New Communiqué”) as the secondary legislation of the changes recently adapted to Article 23/1 and Article 24 of Capital Markets Law No. 6362 . Upon publication of the New Communiqué, the predecessor Communiqué on Common Principles regarding Significant Transactions and Right to Exit (II-23.1) dated 24 December 2013 and No. 28861 (“Abolished Communiqué”) has been abrogated.
July 2, 2020

Regulator removed the ban on short sale transactions initially for BIST-30 Index stocks

Capital Markets Board of Turkey (“CMB”) decided to partially end the ban on short sales transactions taking place in the equity market of Istanbul Stock Exchange (Borsa Istanbul) that had been in place since October 2019. This has been announced in CMB’s Weekly Bulletin No. 2020/40 on 30 June 2020 (“Board Decision”).