November 6, 2020

Draft Communiqué on Squeeze-Out and Sell-Out Rights decreases the shareholding threshold for the exercise of such rights in public companies

on 28 October 2020, Capital Markets Board of Turkey (the “CMB”) has announced the draft Communiqué on Squeeze-Out and Sell-Out Rights numbered II-27.3 (the “Draft Communiqué”) and presented the Draft Communiqué to public consultation.
July 10, 2020

Turkish Regulator published New Communiqué on Significant Transactions and Right to Exit

Capital Markets Board of Turkey (“CMB”) published the Communiqué on Significant Transactions and Right to Exit (II-23.3) in the Official Gazette dated 27 June 2020 and No. 31168 (“New Communiqué”) as the secondary legislation of the changes recently adapted to Article 23/1 and Article 24 of Capital Markets Law No. 6362 . Upon publication of the New Communiqué, the predecessor Communiqué on Common Principles regarding Significant Transactions and Right to Exit (II-23.1) dated 24 December 2013 and No. 28861 (“Abolished Communiqué”) has been abrogated.
July 2, 2020

Regulator removed the ban on short sale transactions initially for BIST-30 Index stocks

Capital Markets Board of Turkey (“CMB”) decided to partially end the ban on short sales transactions taking place in the equity market of Istanbul Stock Exchange (Borsa Istanbul) that had been in place since October 2019. This has been announced in CMB’s Weekly Bulletin No. 2020/40 on 30 June 2020 (“Board Decision”).
June 14, 2020

Kurul, İpotek Finansman Kuruluşlarının Borçlanma Aracı ve VİDMK ihraçlarına bir takım kolaylıklar getirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13 Haziran 2020 tarihli ve 31154 sayılı Resmi Gazete’de VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (VII-128.8.a) ile III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-58.1.b) (“Değişiklik Tebliğleri”) yayınlandı. Değişiklik Tebliğleri, 11. Kalkınma Planı (2019-2023) ve 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı çerçevesinde alınan tedbirlere uyumlu olarak, ipotek finansman kuruluşlarının (“İFK”) borçlanma aracı ve varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymet (“VİDMK”) ihraçlarının daha aktif hale gelmesini ve artmasını amaçlamaktadır. Buna bağlı olarak, İFK’ların ihraç limitinin sermayesinden bağımsız hale getirilmesi ve ihraç maliyetlerinin azaltılmasına yönelik değişiklikler Değişiklik Tebliğleri’nin yayımı tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
June 1, 2020

Kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim hakimiyetine sahip olduğu ve payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların birleşme işlemlerine yeni kolaylıklar getirildi.

Sermaye Piyasası Kurulu, 30 Mayıs 2020 tarihli 31140 sayılı Resmi Gazete’de II-23.2.b sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde (II-23.2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (“Değişiklik Tebliğ”) yayınlamıştır. Kurul, bu değişikliğin gerekçesi olarak, yönetim hakimiyeti kamu kurum ve kuruluşlarında olan ve payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların (“Kamu HAO”) birleşme işlemlerine taraf olmalarının ve yeniden yapılandırılmalarının önünü açmak istediğini açıklamıştır.
May 24, 2020

BRSA obliges the settlement of gold purchases equal to or more than 100 gram to be on the value date

On 21 May 2020, Banking Regulation and Supervision Agency (“BRSA”), with its decision numbered 9033, publicly announced that the daily gold purchases of real persons and legal entities, as of 22 May 2020, equal to or more than 100 gram, will be posted to the purchaser’s account and/or be available for immediate use on the value date which is 1 (one) business day after the trade date. The legal ground of BRSA for this decision is to enhance the sustainability of the financial markets and support the effective credit system.
May 17, 2020

Turkish Regulator eases covered bond issuance for mortgage finance institutions

April 23, 2020

CMB published the Draft Communiqué on Debt Instrument Holders Board

In accordance with Article 31/A of Capital Markets Law No. 6362, Capital Markets Board of Turkey (“CMB”) published the Draft Communiqué on Debt Instrument Holders Board No. III-31/A.1 dated 22 April 2020 (“Draft Communiqué”). CMB expects all the related authorities, entities and parties to share their comments and suggestions regarding the Draft Communiqué with CMB until 15 May 2020.
April 21, 2020

7244 sayılı Kanun ile Covid-19 salgınının ekonomik ve sosyal hayata olan negatif etkilerinin azaltılması amacı ile alınan tedbirler genişletildi

17 Nisan 2020 tarihinde, 31102 sayılı Resmi Gazete’de, Covid-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair 7244 sayılı Kanun (“Kanun”) yayınlanmıştır.
April 17, 2020

BRSA and CMB imposed restrictions on derivative transactions carried out with foreign parties in response to Covid-19 Outbreak

Due to Covid-19 Outbreak, as a measure to protect the financial stability, Banking Regulation and Supervision Agency (“BRSA”) and Capital Markets Board (“CMB”) imposed certain restrictions on derivative transactions to be carried out with foreign counterparties.