January 6, 2021

Hamiline yazılı paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu’na kaydedilmeye başlanacak.

31 Aralık 2020 tarihinde, 31351 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının ve Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun (“Kanun”) ile anonim şirketlerde hamiline yazılı paylar ve hamiline yazılı pay sahiplerinin Türkiye’de Merkezi Kayıt Kuruluşu’na – Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) bildirilmesi ve kayıt altına alınması yükümlülüğü getirilmiştir.
January 6, 2021

Bearer shares will start to be recorded to Central Registry Agency in Turkey.

With the Law on Prevention of Distribution and Financing of Weapons of Mass Destruction numbered 7262, published in the Official Gazette dated 31 December 2020, numbered 31351 (“Law”), bearer shares and bearer shareholders in joint stock companies are obliged to be notified and recorded to the Central Registry Agency in Turkey - Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”).
January 5, 2021

Communiqué on squeeze-out and sell-out rights in public companies has been published

Recently, CMB published the Communiqué on Squeeze-Out and Sell-Out Rights numbered II-27.3 (“New Communiqué”) in the Official Gazette dated 31 December 2021 numbered 31351.
January 4, 2021

Recent amendments on the Repo Communiqué has been published

The Capital Markets Board of Turkey (“CMB”) adopted the recent amendments on the Draft Amendment Communiqué on Principles Regarding Repo and Reverse Repo Transactions of Intermediary Institutions numbered III-45.2.a (“Draft Communiqué”), to the Communiqué on Principles Regarding Repo and Reverse Repo Transactions of Intermediary Institutions numbered III-45.2 (“Repo Communiqué”). The amended Repo Communiqué is published in the Official Gazette dated 31 December 2020, numbered 31351.
December 1, 2020

BRSA loosened the limits toward Turkish Banks’ TRY transactions with Foreign Financial Institutions

This time, on 27 November 2020, with its decision numbered 9273, BRSA loosened the limits on Turkish banks’ TRY transactions engaged with FFIs and raised the afore-mentioned ratio from 0,5 percent (0.5%) to 2,5 percent (2,5%).
November 25, 2020

BDDK, bankaların aktif rasyo hesaplama zorunluluğunu sona erdirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), 24 Kasım 2020 tarihinde 9271 sayılı bir karar alarak, Kovid-19 salgının ekonomiye ve piyasaya olan negatif etkilerinin azaltılması ve bankaların kredi kullandırmasının teşvik edilmesi ve kaynaklarını daha verimli kullanmasını sağlamak amacı ile, 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren yürürlükte olan Türkiye’deki bankaların haftalık olarak aktif rasyolarını hesaplamalarını zorunlu tutan uygulamasına son vermiştir.
November 25, 2020

BRSA abolished the obligation of banks to calculate their active ratio.

On 24 November 2020, with its decision numbered 9271, Banking Regulation and Supervision Agency (“BRSA”), has removed the obligation of Turkish banks to calculate their active ratio on a weekly basis
November 6, 2020

Draft Communiqué on Squeeze-Out and Sell-Out Rights decreases the shareholding threshold for the exercise of such rights in public companies

on 28 October 2020, Capital Markets Board of Turkey (the “CMB”) has announced the draft Communiqué on Squeeze-Out and Sell-Out Rights numbered II-27.3 (the “Draft Communiqué”) and presented the Draft Communiqué to public consultation.
September 9, 2020

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde döviz kredilerinde kredi bakiyesi hesaplamasına ilişkin yeni bir kural getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (“TCMB”) 2 Mayıs 2018 tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesi’ne (“Genelge”) “Kredi Bakiyesinin Hesaplanması” başlıklı 16/A sayılı yeni bir madde eklemiştir.
September 9, 2020

A new rule regarding loan balance calculation of FX loans is adopted to Capital Movements Circular

Central Bank of the Republic of Turkey (“CBRT”) adopted a new provision numbered 16/A titled
January 6, 2021

Hamiline yazılı paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu’na kaydedilmeye başlanacak.

31 Aralık 2020 tarihinde, 31351 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının ve Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun (“Kanun”) ile anonim şirketlerde hamiline yazılı paylar ve hamiline yazılı pay sahiplerinin Türkiye’de Merkezi Kayıt Kuruluşu’na – Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) bildirilmesi ve kayıt altına alınması yükümlülüğü getirilmiştir.
January 6, 2021

Bearer shares will start to be recorded to Central Registry Agency in Turkey.

With the Law on Prevention of Distribution and Financing of Weapons of Mass Destruction numbered 7262, published in the Official Gazette dated 31 December 2020, numbered 31351 (“Law”), bearer shares and bearer shareholders in joint stock companies are obliged to be notified and recorded to the Central Registry Agency in Turkey - Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”).
January 5, 2021

Communiqué on squeeze-out and sell-out rights in public companies has been published

Recently, CMB published the Communiqué on Squeeze-Out and Sell-Out Rights numbered II-27.3 (“New Communiqué”) in the Official Gazette dated 31 December 2021 numbered 31351.
January 4, 2021

Recent amendments on the Repo Communiqué has been published

The Capital Markets Board of Turkey (“CMB”) adopted the recent amendments on the Draft Amendment Communiqué on Principles Regarding Repo and Reverse Repo Transactions of Intermediary Institutions numbered III-45.2.a (“Draft Communiqué”), to the Communiqué on Principles Regarding Repo and Reverse Repo Transactions of Intermediary Institutions numbered III-45.2 (“Repo Communiqué”). The amended Repo Communiqué is published in the Official Gazette dated 31 December 2020, numbered 31351.
December 1, 2020

BRSA loosened the limits toward Turkish Banks’ TRY transactions with Foreign Financial Institutions

This time, on 27 November 2020, with its decision numbered 9273, BRSA loosened the limits on Turkish banks’ TRY transactions engaged with FFIs and raised the afore-mentioned ratio from 0,5 percent (0.5%) to 2,5 percent (2,5%).
November 25, 2020

BDDK, bankaların aktif rasyo hesaplama zorunluluğunu sona erdirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), 24 Kasım 2020 tarihinde 9271 sayılı bir karar alarak, Kovid-19 salgının ekonomiye ve piyasaya olan negatif etkilerinin azaltılması ve bankaların kredi kullandırmasının teşvik edilmesi ve kaynaklarını daha verimli kullanmasını sağlamak amacı ile, 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren yürürlükte olan Türkiye’deki bankaların haftalık olarak aktif rasyolarını hesaplamalarını zorunlu tutan uygulamasına son vermiştir.
November 25, 2020

BRSA abolished the obligation of banks to calculate their active ratio.

On 24 November 2020, with its decision numbered 9271, Banking Regulation and Supervision Agency (“BRSA”), has removed the obligation of Turkish banks to calculate their active ratio on a weekly basis
November 6, 2020

Draft Communiqué on Squeeze-Out and Sell-Out Rights decreases the shareholding threshold for the exercise of such rights in public companies

on 28 October 2020, Capital Markets Board of Turkey (the “CMB”) has announced the draft Communiqué on Squeeze-Out and Sell-Out Rights numbered II-27.3 (the “Draft Communiqué”) and presented the Draft Communiqué to public consultation.
September 9, 2020

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde döviz kredilerinde kredi bakiyesi hesaplamasına ilişkin yeni bir kural getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (“TCMB”) 2 Mayıs 2018 tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesi’ne (“Genelge”) “Kredi Bakiyesinin Hesaplanması” başlıklı 16/A sayılı yeni bir madde eklemiştir.
September 9, 2020

A new rule regarding loan balance calculation of FX loans is adopted to Capital Movements Circular

Central Bank of the Republic of Turkey (“CBRT”) adopted a new provision numbered 16/A titled